Stichting Dorpsraad Berg en Dal

Secretariaat: Imke de Haas
Kerstendalseweg 1C
6571 BM Berg en Dal
024-360 36 68/ 06 55 83 19 22
KVK 41055545
Rabobank NL05 RABO 0105 1487 41   

Email: dorpsraad@bergendal-onsdorp.nl                                   

De Dorpsraad in Berg en Dal bestaat alweer 16 jaar en is ontstaan doordat het toenmalige gemeentebestuur van Groesbeek in de alle daarbij behorende kerkdorpen een wijkraadfunctie wilde hebben. De Dorpsraad heeft zich in de begintijd zeer intensief beziggehouden met de herinrichting van de Oude Kleefsebaan. Daarna is de dorpsraad actief geweest met de herinrichting van het Hamersveld en met een behoeftenonderzoek, uitgevoerd door studenten van de HAN. Met de uitkomst hiervan is men actief verder gegaan en daar zijn een communicatieclub en ouderenwerkgroep en een kookclub  uit ontstaan. De communicatieclub zorgt er o.a. voor dat u nu deze website kunt bekijken waar vele mensen echt naar vroegen. Vanuit de ouderenwerkgroep is indirect ook het huiskamerproject in Kerstendal ontstaan en waren zij bezig om ouderen meer mobiel te krijgen door het plaatsen van meer bankjes in ons dorp.

Al deze activiteiten onderstrepen onze doelstelling: Het creĆ«ren en behouden van een veilige en leefbare woonomgeving door verbinding te leggen met zorggroepen, woningbouwvereniging, sociaal-wijkteam, gemeente  en  wijkagente en elkaar hierbij te helpen en te ondersteunen.

Als dorpsraad willen wij graag een afgeleide zijn van de bewoners van Berg en Dal en daarom zouden wij het zeer op prijs stellen als er jongeren zijn die mee willen denken en praten over het welbevinden in hun dorp.

Maar ook ouderen en mensen die denken dat zij nog een steentje kunnen bijdragen zouden wij graag tijdens onze dorpsraadvergadering willen begroeten. Wij vergaderen iedere 1e maandag van de maand in Kerstendal

Heeft u vragen, opmerkingen  of suggesties,  neem dan gerust contact met ons op of maak ze kenbaar via onze e-mail.

Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor een prettige leefomgeving in het zo mooie Berg en Dal.