Bond van ouderen KBO afd. Berg en Dal

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Th. van Steen  tel: 06-44 87 87 11   steencol@hetnet.nl
Secretaris: T. Kemperman  tel: 06-20 43 41 19   Tiniekemperman@outlook.com
Penningmeester:

Opgericht: 8 november 1955

Doelstelling:

De KBO behartigt de belangen van mensen van 55 jaar en ouder op plaatselijk en landelijk niveau. Bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidzorg, het inkomen, wonen en mobiliteit.

Activiteiten:

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in Dorpshuis Kerstendal:

Wekelijks: woensdagmorgen Gym onder deskundige begeleiding van 11.00 tot 12.00 uur, Biljarten vrijdagmiddag van 14.00- 16.00 uur

Maandelijks:  meestal op de tweede woensdag van de maand, Bingomiddagvan 14.00- 17.00 uur.

Daarnaast zijn er verschillende eenmalige activiteiten: modeshows, reisjes en speciale vieringen, zoals o.a. Sinterklaas en Kerstviering

Het lidmaatschap van onze KBO bedraagt €28,50.

Wanneer u lid bent ontvangt u maandelijks het Bulletin en het KBO/PCOB Magazine. Wilt u lid worden en/of heeft u leuke ideeën voor activiteiten neem dan contact op met het bestuur.

We zouden het op prijs stellen als u eens een kijkje wilt komen nemen bij één van de aanstaande KBO activiteiten.