Biljarten in Kerstendal

Informatie over biljarten in dorpshuis Kerstendal;

Woensdag ochtend Sjaak Verbeet , 024-6843442

Andere dagen, website Kerstendal en contactgegevens

In dorpshuis Kerstendal staan 2 biljarttafels en er wordt door diverse mensen/clubjes gebruik van gemaakt. Soms in familieverband en daardoor gesloten en soms voor iedereen toegankelijk. Wilt u ook een keer biljarten met een aantal enthousiaste mensen informeer dan naar demogelijkheden. Zo is er op de woensdagochtend nog ruimte om aan te sluiten