Meer veiligheid op de weg in Berg en Dal, bewoners blij

28-12-2023

Automobilisten die door Berg en Dal rijden, moeten binnenkort het gaspedaal even loslaten. In Berg en Dal ‘Beneden’ komt een 30-kilometerstrook van een kleine 400 meter. Tegelijkertijd wordt het tijdens de spits verboden op de Oude Holleweg te rijden.

De maatregelen zijn een succes voor Dorpsagenda Berg en Dal, een samenwerkingsverband van burgers en verenigingen dat bij de gemeente dorpsbelangen behartigt. De groep pleit al jaren voor een veiliger omgeving op en langs de Oude Kleefsebaan, de doorgaande weg door het dorp.

De omgeving wordt door dorpsbewoners met name gevaarlijk geacht voor jonge kinderen die naar, bijvoorbeeld, de basisschool en tennisbanen willen. ,,De weg is steeds drukker geworden en kinderen laat je die niet zelfstandig oversteken”, zegt Dennis Heemstra van de Dorpsagenda. ,,Door die situatie merk je ook dat kinderen eigenlijk alleen in hun eigen wijk afspreken, terwijl er ook vriendjes aan de overkant van de weg wonen.”

De Dorpsagenda leverde daarom voor Beneden Berg en Dal (het dorpsdeel dat het dichtst bij Nijmegen ligt) een plan met elf verkeerstechnische verbeterpunten in. Burgemeester en wethouders nemen die nu helemaal over. Dat is ook een beetje om wat goed te maken, zegt wethouder Irma van de Scheur. ,,Dit heeft allemaal veel te lang geduurd en er zijn, mede ook door personele wisselingen, door de gemeente beloftes niet nagekomen. We gaan nu zo snel mogelijk aan de slag.”

De maatregelen betreffen aanpassingen aan zowel de Oude Kleefsebaan, de Oude Holleweg als de Molenbosweg. Op diverse plekken komen drempels, zebrapaden en wegversmallingen. Ook op de Molenbosweg wordt, vlakbij de Oude Kleefsebaan, over een klein stukje de maximumsnelheid ingeperkt.

Opvallend is het instellen van een inrijverbod op de Oude Holleweg. Dat moet sluipverkeer tussen Beek en Berg en Dal tijdens de spitsuren tegengaan. De éénrichtingsweg naar Berg en Dal mag dan tussen zorginstelling Kalorama in Beek en hotel Val Monte in Berg en Dal niet meer worden gebruikt tijdens de ochtend- en avondspits. Het verbod wordt met borden aangegeven. Minder verkeer vanaf de Oude Holleweg scheelt een hoop onveilige situaties ter hoogte van de Oude Kleefsebaan, stelt Heemstra.

Diens Dorpsagenda bepleit een 30-kilometerzone in Boven Berg en Dal. Ook zou daar, ter hoogte van de Kerstendalseweg en Nieuwe Holleweg een rotonde moeten komen. Voor zo’n grote en dure ingreep moet de club echter bij de gemeenteraad aankloppen, stellen burgemeester en wethouders. Heemstra vertrouwt erop dat de maatregelen er komen.

Leo Klaassen