Berg en Dal mist een dorpskroeg: Anne wil daarom een terrasje bij dorpshuis Kerstendal

54

Gelderlander 25-10-2022 zie daar gehele artikel.

BERG EN DAL – Terwijl de gemeente Berg en Dal deze zomer per dorp de wensen van haar inwoners optekende, konden de inwoners van het dorp Berg en Dal recent bij dorpshuis Kerstendal vertellen wat zij graag willen. Het dorpshuisbestuur inventariseerde er, samen met andere verenigingen en gesteund door de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland, waar het dorp behoefte aan heeft. Berg en Dal mist een dorpskroeg, zo bleek.

,,Er zijn overdag ruim vijftig mensen geweest”, zegt Anne Houterman, de voorzitter van het dorpshuis. ,,Maar omdat niet iedereen overdag kan komen, omdat de meeste mensen dan werken, stellen we inwoners ook nog in de gelegenheid om online hun ideeën kenbaar te maken.” ( klik op online om de enquette in te vullen!)

De eerste inventarisatie leverde, behalve het gemis aan een dorpskroeg, een idee op om een handwerkgroep te beginnen. Houterman: ,,Behalve dat een aantal mensen wil handwerken, zijn er ook mensen die dat willen begeleiden. Daar kunnen we dus relatief snel mee van start in Kerstendal.”

,,Ik wil kijken of we aan die voorkant niet ook een barretje kunnen maken met een terrasje ervoor, zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten. Want daar is behoefte aan in Berg en Dal: aan een laagdrempelige ontmoetingsplek. Want Berg en Dal heeft niet, zoals Beek, een ‘natuurlijke plek’ voor ontmoeting zoals een supermarkt of een bakker.”

Houtermans plan staat nog los van de inventarisatie van de gemeente waaruit de voorzichtige suggestie komt dat dorpshuizen commercieel moeten worden. Of dat idee ook werkelijk doorgaat, zal nog moeten blijken.

De ideeën van Houterman zijn voor de korte termijn. Voor de langere termijn streeft zij ernaar om het huidige dorpshuis en de basisschool aan de Kerstendalseweg te verplaatsen naar de plek waar nu nog de kerk staat. Die gaat in december dicht.

Er gaan stemmen op in het dorp om de kerk te slopen en op die plek een nieuwe school en dorpshuis te bouwen. Berg en Dal is een langgerekt dorp dat eigenlijk uit twee delen bestaat: Berg en Dal-beneden (richting Nijmegen) en Berg en dal-boven (richting Tivoli). Doel is een verbinding tussen de twee delen tot stand te brengen. Op de huidige plek van dorpshuis en school zouden dan huizen gebouwd kunnen worden.

Deel van artikel van de Gelderlander 1-11-2022

56

Schaatsbaan

Ander nieuw plannetje is om een schaatsbaan te maken in Berg en Dal. Daar zou een trapveldje vlak gemaakt kunnen worden (kosten 10 mille), zodat de dorpsraad er als het gaat vriezen een schaatsbaantje kan opspuiten.