Gemengd Koor O.L.V. het Heilig Hart

Voor aanmeldingen of inlichtingen:
Ria Zweers tel: 024-6842105
Antoinette Janssen-Peters tel :024 6841489
henkenantoinette@kpnmail.nl

Aantal leden: 23

Elke 1e zondag van de maand verzorgen zij de liturgische gezangen in de eucharistie-viering van 10.30 uur ( uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Daarnaast zingen wij desgevraagd bij uitvaartdiensten en andere vieringen in de parochiekerk. Het koor repeteert wekelijks op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur, met inbegrip van een koffie/theepauze. De repetities vinden plaats in het parochiezaaltje. Oude Kleefsbaan 123a.